WELLBEING i jego znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa

Jednym z największych wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się pracodawca jest zapewnienie zatrudnionym w jego przedsiębiorstwie osobom dobrego samopoczucia, zwanego w biznesie jako wellbeing.

To, jakie wyniki będzie osiągać konkretna firma zależy w dużej mierze od jej pracowników, więc ich nastrój i satysfakcja z wykonywanej pracy są czynnikami o kluczowym znaczeniu.

Niestety ciągle jeszcze wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy z tego faktu, pozostawiając wszelkie motywacyjne kwestie w gestii samych pracowników. Skutkuje to z jednej strony narastającym stresem i frustracją, z drugiej zaś znacznym obniżeniem wydajności.

Wiele przedsiębiorstw doszukuje się źródeł motywacji swoich pracowników wyłącznie w gratyfikacjach finansowych. Odpowiednie wynagrodzenie i ewentualne premie adekwatne do wpływu, jaki praca konkretnego człowieka ma na wyniki firmy są oczywiście bardzo ważne, ale zwykle potrzeba czegoś więcej.

Co w takim razie ma największe znaczenie dla pracowników i ich dobrego samopoczucia?

Wyróżnia się 5 głównych elementów:

  • SENS – czyli czerpanie satysfakcji z wykonywania swojej pracy, przekonanie o swoim wpływie i znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • RELACJE – czyli ogólna atmosfera panująca w miejscu pracy, życzliwe i szczere relacje z innymi ludźmi, brak niezdrowej rywalizacji;
  • SPOŁECZNOŚĆ – poczucie, że jest się częścią większej, spójnej całości oraz odczuwanie z tego powodu dumy;
  • ZDROWIE FIZYCZNE – brak chorób, aktywność fizyczna;
  • FINANSE – stabilizacja finansowa i bezpieczeństwo z nią związane.

Jeśli pracodawca zadba o odpowiednie warunki, które pozwolą na realizację powyższych celów zyska zaangażowanych i efektywnych pracowników, utożsamiających się z firmą i nie traktujących wyjścia do pracy jako zła koniecznego.

W przeciwnym razie powinien liczyć się ze spadkiem wydajności a nawet utratą doświadczonych pracowników. Najnowsze badania rynku pracy pokazują bowiem wyraźnie, że najważniejszym obszarem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi będzie w najbliższych miesiącach utrzymanie pracowników, którzy zaczęli być w końcu traktowani jak najcenniejszy kapitał firmy.

Pozostaje tylko pytanie – w jaki sposób zapewnić im odpowiednie warunki pracy?

Z pomocą przyjść może profesjonalna firma szkoleniowa organizująca szkolenia biznesowe z zakresu wellbeingu. Co powinno ją charakteryzować oraz jakie obszary powinny być poruszone w trakcie zajęć?

Szkolenia zamknięte powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta i specyfiki prowadzonej przez niego działalności – tak, aby wypracowane w ich trakcie rozwiązania były innowacyjne i praktyczne, a na ich podstawie osiągnąć się dało podniesienie poziomu dobrobytu, zaangażowania w pracę i efektywność danej grupy pracowników.

Tematyka szkoleń powinna brać pod uwagę trendy aktualnie panujące na rynku pracy i wykorzystywać praktyczną wiedzę z zakresu psychologii pozytywnej. Dzięki odbytemu szkoleniu pracodawca bądź wyznaczone w tym celu osoby powinny opanować strategie, dzięki którym poprawi się samopoczucie osób zatrudnionych oraz zwiększy się ich motywacja, co w rezultacie przełoży się na bardziej efektywne wykorzystanie naturalnego potencjału i sił sygnaturowych tych osób.

Program szkolenia powinien brać także pod uwagę autentyczne zdanie pracowników, badać i analizować rynek pracy oraz procesy zachodzące w różnego rodzaju organizacjach. Na korzyść świadczy też kreatywność i zaangażowanie, a także autentyczne partnerstwo w realizowaniu założonych w trakcie zajęć celów.

Jeśli nadal wahasz się, czy taka forma rozwoju jest odpowiednia dla ciebie i twojej firmy organizowane są również szkolenia otwarte, w trakcie których można poznać ogólną problematykę związaną z wellbeingiem pracowników i jego rzeczywistym znaczeniem dla funkcjonowania spółki.

Nie są one dopasowane do konkretnego klienta i nie oferują indywidualnych rozwiązań, ale pozwalają zrozumieć istotę zagadnienia i wyciągnąć z niej wnioski, które zaprocentują zarówno w życiu pracowników, jak i działalności całego przedsiębiorstwa.