Szkolenia online – wiele korzyści bez wychodzenia z domu

W dobie Internetu każda większa firma, która pracuje nad organizacją szkolenia dla swoich zatrudnionych, bierze pod uwagę zrealizowaniem go w formie zdalnej. Webinary mają ogromną ilość pozytywnych stron.

Platformy, z których korzystają profesjonalne firmy szkoleniowe, zazwyczaj umożliwiają podpięcie wielu komputerów pod jedno szkolenie. To oznacza, że pracownik z dowolnego miejsca na świecie ma szansę wziąć udział w szkoleniu dla niego dedykowanym. Jedynym warunkiem jest posiadanie wystarczającego łącza internetowego. Idealne zarządzanie praca zdalna określa również reguły odbywania szkoleń.

Korzyści wynikające ze szkolenia online to choćby moduły. Realizowanie szkolenia w trybie stacjonarnym w przeważającej liczbie przypadków tej możliwości nie dają, a to ze względu na koszty. W przypadku kilku modułów podczas szkolenia online rozwija się różne kompetencje znacznie lepiej, a dodatkowo uczestnik nie jest przemęczony i więcej informacji zapamięta. Ze strony uczestników szkolenia pojawiają się po przeprowadzeniu webinaru pytania. Skuteczną opcją jest to, że na wstępie kolejnego modułu rozwiewa się te wątpliwości, zebrane w grupy pytań.

Osoba przeprowadzająca szkolenie ma możliwość kilka zagadnień zebrać w jedno i w krótszym czasie udzielić wyjaśnień. Szkolenia realizowane na odległość w pewnych wypadkach są znacznie bardziej skuteczne niż szkolenia stacjonarne. Szczególnie w takich okolicznościach, gdy uczestnicy uczą się obsługi jakiegoś oprogramowania (bez znaczenia czy zostanie ono zainstalowane na dysku twardym, czy jest dostępne online).

Wszystkie opcje sprawdza się na bieżąco na prywatnych komputerach, ważne narzędzia można dodać do „ulubionych” w przeglądarce, a notatki wykonać w formie zrzutów z ekranu i zaznaczyć sobie w programie graficznym potrzebne funkcje. To nie jest możliwe na szkoleniu realizowanym poza siedzibą firmy. W przypadkach zmiany stanowiska na wyższe w korporacji, zazwyczaj nie istnieje opcja doszkolenia się w inny sposób niż na odległość.

Praca zdalna zasady ma jasno wytyczone przez procedury. To dotyczy sytuacji, gdy przełożony znajduje się poza granicami kraju, a jej przylot do Polski ze względów czasowych i finansowych jest niemożliwy.

Dodaj komentarz