Prowadzenie negocjacji z interesariuszami

Gdy zarządzasz projektem, skuteczne prowadzenie negocjacji z interesariuszami może być kluczowe dla jego sukcesu. Na szczęście, za pomocą odpowiednich narzędzi i umiejętności, każdy może nauczyć się jak efektywnie komunikować się podczas negocjacji. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie strategie są najskuteczniejsze oraz jak można wykorzystać je w celu osiągnięcia wynegocjowanego kompromisu z interesariuszami.

Co to są interesariusze?


Interesariusze to przedstawiciele różnych stron, których losy są ściśle związane z powodzeniem konkretnego przedsięwzięcia. Mogą to być odbiorcy danego produktu lub usługi, nabywcy, klienci, pracownicy, inwestorzy, konsumenci, agencje regulacyjne i dostawcy. Właściciele i zarządzanie oraz potencjalne przyszłe interesariusze także mogą wejść w skład interesariuszy. Przedstawiciele interesariuszy wywierają wpływ na wynik bezpośrednio lub pośrednio i to oni będą uczestnikami negocjacji.


Interesuje Cię temat: Motywowanie i szkolenie sprzedawców


Znaczenie negocjacji z interesariuszami

Prowadzenie skutecznych negocjacji z interesariuszami jest ważne w kontekście działalności biznesowej. Nieskuteczne negocjacje z interesariuszami mogą doprowadzić do wyczerpania zasobów, obniżyć zyski oraz zapobiec realizacji założonych celów. Aby uniknąć takich skutków, wymagane jest tu prowadzenie skutecznych negocjacji.

Przygotowanie do pierwszej rozmowyz interesariuszami

Przed rozpoczęciem negocjacji z interesariuszami, przedstawiciele biznesowi powinni przygotować się, aby uniknąć niepotrzebnych problemów w stosunku do interesariuszy. Przygotowanie obejmuje: poznanie interesariuszy, stworzenie odpowiedniego planu działania oraz zrobienie listy negocjowanych zadań począwszy od najbardziej ważnych. Cel negocjacji również będzie ważnym czynnikiem wykorzystywanym w procesie przygotowania.

Przebieg negocjacji

Po ustaleniu warunków, cele oraz uzgodnień między interesariuszami, określone zadania zostaną ustalone i wtedy będzie można przejść do właściwej negocjacji. Przedstawiciele biznesu powinni wykazywać staranne wyważenie aspektów przedstawionych przez strony, zanim zgodzą się na ustalenie, jak dana sytuacja powinna być rozstrzygnięta. Wiele osób, uważa że wolność negocjowania jest najważniejszą częścią tej procedury.

Nieustanny monitor

Negocjacje powinny być monitorowane wraz z upływem czasu, ponieważ pomaga to przedstawicielom biznesu w przewidywaniu, co może wydarzyć się w przyszłości. Pozwala to również na podjęcie działań prewencyjnych i interwencyjnych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ponadto, negocjacje powinny być monitorowane pod kątem wahnięć, co pozwala określić wystąpienie czynników, które mogłyby spowodować ucieczki niektórych interesariuszy lub ograniczyć tę wartość, którą mogliby otrzymać na koniec negocjacji.

Zakończenie negocjacji

Koniec negocjacji dla interesariuszy i przedstawicieli biznesu wymaga starannego omówienia wszystkich stron. Przedyskutowane punkty powinny zostać zauważone przed zakończeniem negocjacji i powinny być udokumentowane przez obie strony. Dokument ten powinien również określać procedurę wykonania wykonanych ustaleń. Zakończenie procesu negocjacji powinno składać się z podpisania dokumentu lub podpisania wewnętrznego protokołu przy korzystaniu z wymaganych środków.