Kim jest project manager?

Nie ulega wątpliwości, że osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym w firmie powinna posiadać określone cechy charakteru oraz predyspozycje zawodowe. Z całą pewnością dobrze byłoby, gdyby taka osoba mogła poszczycić się również odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Pomocne są także różnego rodzaju kursy i szkolenia, np. agile project management szkolenie.

Nie ulega wątpliwości, że bardzo dobrze byłoby, gdyby osoba na stanowisku kierowniczym była kreatywna, odpowiedzialna i pewna siebie. Każdy project manager jest bowiem odpowiedzialny za realizację rozmaitych projektów w firmie, w której piastuje stanowisko.

Na pewno dobrze byłoby, gdyby każdy kierownik projektu znał w pełni zakres swoich obowiązków. Osoba zatrudniona na stanowisku kierownika projektu niewątpliwie odpowiedzialna jest za wszystkie fazy projektu. Niezmiernie istotne jest przygotowanie pierwszej fazy projektu, która jest tak naprawdę planem, szkicem jego realizacji.

Jeżeli realizujemy projekt na zlecenie klienta, nie wolno zapominać o tym, że cały projekt musi spełniać wytyczne i kryteria podane przez samego klienta. Na pewno dobrze byłoby pamiętać również o tym, że kierownicy projektów odpowiedzialni są za efekt końcowy realizacji projektu. Nie odpowiadają oni jedynie za swoje działania, ale również za działania całego zespołu projektowego.

Dobrze byłoby więc, gdyby każdy kierownik projektu był tego świadom. Dobrze byłoby gdyby menedżerowie brali udział w szkoleniach o tematyce zarządzania rozmaitymi projektami.

Szkolenie project manager powinno być przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowaną firmę. Nie wolno zapominać o tym, że każdy kierownik projektu musi brać aktywny udział w szkoleniu.

Dobrze byłoby również, aby udział w szkoleniu czy kursie nie był jednorazowy. Nie da się bowiem ukryć, że największe efekty przynosi regularne podnoszenie swoich kwalifikacji.

Na pewno dobrze byłoby zatroszczyć się o to, aby szkolenie agile zostało poprowadzone przez osobę kompetentną i należycie doświadczoną. Warto byłoby więc sprawdzić kompetencje osoby prowadzącej szkolenie, zanim zlecimy jej przeprowadzenie go.