Kiedy warto zatrudnić agile coacha?

Wprowadzanie nowej metodologii projektowej do zespołu, który do tej pory pracował korzystając z innych narzędzi i posługując się innymi procesami nie jest łatwym zajęciem. Często ludzie kierowani uprzedzeniami, pomimo doskonałej znajomości tematyki, nie potrafią pokonać swoich wewnętrznych barier i skupić się tylko na wdrażaniu tego w taki sposób, w jaki zostało odgórnie ustalone.

Agile metodologia, jak tego uczą agile szkolenia, nie jest systemem zarządzania, w którym mamy do czynienia z hierarchiczną strukturą projektu – wszystkie osoby w projekcie mają do powiedzenia tyle samo, a odpowiedzialność za wykonywanie przypisanych zadań spada przede wszystkim na członków projektu, a nie wydelegowaną do tego osobę.

Ludzie, którzy do tej pory znali pracę tylko pod nadzorem, mogą czuć się niepewnie w sytuacji, w której nie muszą oczekiwać na aprobatę wykonania zadań w ten czy inny sposób, a liczy się tylko fakt wykonania tego zadania.

Członkowie przyszłego zespołu Agile powinni skorzystać z szkolenie agile foundation Warszawa, na których wyjaśnione zostaną główne założenia tej metodologii oraz zmiany, które nastąpią, dla pracowników.

Jednak, samo szkolenie agile foundation może nie wystarczyć i wyniknąć może potrzeba zatrudnienia Agile coacha, który pokieruje zespołem i sprawi, że pracownicy zaczną powoli, krok po kroku i sami z siebie wdrażać Agile do swojego projektu i życia zawodowego.

Taki proces czasami trwa miesiąc, czasami może trwać znacznie dłużej w zależności od specyfiki projektu i stopnia doświadczenia pracowników. Przydatnymi warsztatami są także szkolenia scrum – ponieważ opisują one zestaw narzędzi w postaci szkieletu Scrum, które mogą z powodzeniem wesprzec implementację Agile do naszego zespołu.

Choć zmiana metodologii zarządzania na pewno wiąże się z pewnymi kosztami, po przetrenowaniu i przeszkoleniu naszych pracowników i wdrożeniu tej metodologii przyszłe inwestycje pozwolą zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze, przynosząc sukcesy firmie i jej pracownikom.

Dodaj komentarz