Jak zarządzać projektami według metodyki agile?

Jeśli jesteś osobą pracującą w korporacji albo innej firmie, w które funkcjonuje wiele działów z pewnością o uszy obiło ci się już określenie agile. Być może pracujesz w jednej z grup projektowych i poinformowano was, że czas zmienić metodologię stosowaną przy zarządzaniu projektami i agile było jednym z podejść, które mają być wprowadzone w życie.

Oczywiście najbardziej kompletną wiedzę na temat tego zagadnienia dać mogą agile szkolenia biznesowe, już teraz jednak możesz dowiedzieć się, o co mniej więcej chodzi w tym podejściu. Jak już z pewnością wiesz, project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg różnego rodzaju działań, których celem jest dążenie do terminowego i bezproblemowego ukończenia danego projektu.

Zgodnie z tradycyjnym, kaskadowym podejściem każdy z projektów stanowi nierozerwalną, integralną całość. Praca nad nim odbywać się musi z odgórnie ustalonym planem, którego nie można modyfikować.

W przypadku Agile jest jednak inaczej. Zgodnie z tak zwanym manifestem Agile każdy projekt składa się z poszczególnych etapów, a prace nad nimi przebiegają niezależnie od siebie. Pozwala to między innymi na wprowadzanie niezbędnych zmian, modyfikacji i poprawek, co z kolei niweluje ryzyko wystąpienia błędów czy opóźnień.

Agile project management szkolenie, Scrum szkolenia

Szkolenie z Agile, podobnie jak i inne szkolenia biznesowe związane z project managementem polecane są przede wszystkim osobom odpowiedzialnym za grupy projektowe oraz ich członkom, ale nie tylko.

Project management często określa się mianem zawodu przyszłości, zdobycie wiedzy z jego zakresu oraz praktycznych umiejętności i kompetencji związanych z poszczególnymi metodami zarządzania projektami może zaowocować w przyszłości, bardzo pozytywnie bowiem wpływa na naszą zawodową sytuację na rynku pracy.

Głównie z tego powodu warto z takiego szkolenia skorzystać, choć nie tylko. Zdobyta wiedza z pewnością pomoże nam w pracy i pozytywnie wpłynie na wydajność, zwiększając tym samym szansę na podwyżkę czy awans.

Dodaj komentarz