Czym kierować się wybierając szkolenia dla firm?

Czym kierować się wybierając szkolenia dla firm?

Pragnąc, aby nasze przedsiębiorstwo prężnie się rozwijało, musimy bezwzględnie zatroszczyć się o rozwój swoich pracowników. W ten sposób nasza kadra będzie w stanie wykonywać powierzone im zadania znacznie efektywniej. Idealnie więc będzie, kiedy to zdecydujemy się na ich rozwój poprzez wdrożenie systemu najróżniejszych szkoleń.

Warto podkreślić, że naprawdę jest w czym wybierać, począwszy od szkoleń rozwijających konkretne umiejętności np. te sprzedażowe, a kończąc na takich związanych z usprawnieniem poziomu samooceny i samopoczucia u pracowników jak np. wellbeing.

Oczywiście nie można decydować się na wybór szkolenia w sposób pochopny. Nasz wybór powinien mieć w końcu znaczący wpływ na sytuację w firmie. Tym samym warto rozważyć wszelkie kwestie związane z tym, w jaki to sposób należy podejść wyboru szkoleń dla sektora prywatnego.

Zbadaj potrzeby swoich pracowników

Zdecydowanie najłatwiej sprawdzić jakich umiejętności brakuje naszym pracownikom, jest zadanie im tego pytania wprost. W końcu to sama kadra wie najlepiej, jakie ma ograniczenia lub też, które elementy ich pracy wymagają usprawnienia.

Jeszcze inną opcją pozwalającą wybrać odpowiednie szkolenia biznesowe jest dogłębna ocena otrzymywanych raportów oraz właściwie wystawiane oceny okresowe dla pracowników. Dostrzegając niższe wyniki u któregoś z członków zespołu, można w ramach wdrożenia poprawy sytuacji zastosować gotowe rozwiązanie, jakim jest jakiś kurs branżowy.

Za przykład niech posłuży, chociażby fakt słabszych wyników naszych handlowców i wówczas to optymalnym rozwiązaniem powinno być zastosowanie szkolenia podnoszącego umiejętności sprzedażowe. Warte rozważenia jest również to, czy chcemy, aby pracownicy rozwijali posiadane już umiejętności czy też nabywali jakieś zupełnie nowe. Nie powinniśmy tego bagatelizować, lecz skupić właśnie na tym w trakcie podejmowania wiążących decyzji.

Czas skupić się na detalach

Mając już wiedzę, na czym powinny się skupiać, chcąc wpłynąć na rozwój swojej kadry pracowniczej, należy przystąpić do samej selekcji dostępnych na rynku szkoleń. Najłatwiej dostać się będzie na szkolenie otwarte, a do tego w mniejszym stopniu nadszarpnie ono firmowy budżet. Trzeba zdawać sobie jednak sprawę, że nie będzie ono skupiało wprost na zagadnieniach związanych z naszą firmą. Jest to dobre rozwiązanie, kiedy chcemy przeszkolić tylko kilku pracowników.

Chcąc przeszkolić cały dział lub też zależy nam na ukierunkowaniu na kwestie bliższe naszej firmie, lepiej będzie nam wybrać szkolenie zamknięte. W tym wypadku to my wynajmujemy firmę prowadzącą dany kurs, a zatem jest on dostosowany w największym stopniu do naszych oczekiwań.

Należy również wcześniej sprawdzić, czy zwieńczeniem danego szkolenia jest otrzymanie stosownego certyfikatu. Wiąże się to oczywiście z braniem udziału w teście egzaminacyjnym. Wypada również sprawdzić i w razie potrzeb wybrać szkolenie nastawione bardziej na teorię lub też działania w praktyce. Idealnym rozwiązaniem jest połączenie obu kwestii w czasie jednego szkolenia. Z reguły jest ono wówczas podzielone na dwie części następujące po sobie.

Co inni sądzą o danym szkoleniu?

Pragnąc dokonać słusznego wyboru, musimy nie tylko zdiagnozować potrzeby swoich pracowników, lecz realnie ocenić wartość danego szkolenia. Tym samym wręcz wskazane jest przekonać się, jak dana firma szkoleniowa postrzegana jest przez innych. W ten sposób nasze szanse na zagwarantowanie pracownikom wartościowej wiedzy, która realnie przełoży się na wyniki, firmy wzrasta.

Szkolenia to inwestycja!

Nie można zatem, dokonując wyboru kierować się w dużym stopniu kryterium cenowym, ponieważ nie jest ono miarodajne. Nierzadko bowiem dane szkolenie zwróci się dopiero za jakiś czas. Nasi pracownicy nie tylko sprawnie będą wykonywać powierzone im zadania, ale też będą mogli realizować lepiej płatne i bardziej wymagające zlecenia.

Dlatego też inwestycja w szkolenia pracowników sprawdza się nie tylko jako antidotum na słabsze wyniki firmy, ale przede wszystkim jest to narzędzie pozwalające na stawanie w szranki z konkurencją. Z dobrze dobranym pakietem szkoleń to inni mogą oglądać nasze plecy.

Dodaj komentarz